Östra Järnvägsgatan

Centralt i Taberg
Östra Järnvägsgatan 7
Beskrivning:
Två fastigheter i två plan, med tillgång till markplan i båda våningarna. Sexton lokaler i storlek ca 50m² till 498m². Kontorshus i två våningar om totalt 376m². Asfalterad gårdsplan samt parkering.

Lämplig verksamhet:
Tillverkning, lager, lagerförsäljning och kontor.

Nuvarande verksamhet:
Kontor, utställning, lager och förrådslokaler. Grossistförsäljning samt tillverkning.

Här finns det en ledig lokal på 147m², mer om det kan du läsa här.

Gruvan1