Centralt i Taberg
Östra Järnvägsgatan 7


Två fastigheter i två plan, med tillgång till markplan i båda våningarna. Sexton lokaler i storlek ca 50m² till 498m². Kontorshus i två våningar om totalt 376m². Asfalterad gårdsplan samt parkering.

Lämplig verksamhet:
Tillverkning, lager, lagerförsäljning och kontor.