Centralt i Taberg
Centrumstråket
Fastighet i tre plan samt källare. Lokaler, förråd i storlek 12m² till 65m².
Sex lägenheter i storlek 63-95m². Garage samt biluppställning under tak.

Lämplig verksamhet:
Handel, hantverk, kontor samt bostäder.